logo home

Đào tạo học viên cài đặt cáp quang online

19/03/2021

Nội dung khóa học

Đào tạo cài đặt cáp quang online

499.000 đ
600.000 đ
  • Thời lượng: 20 giờ
  • Giáo trình: 5
  • Chứng chỉ MSO-2
  • Chứng chỉ MSO-2
  • Cấp chứng nhận hoàn thành