logo home

Đào tạo học viên cài đặt camera online

19/03/2021

Nội dung khóa học

 

Đào tạo học viên cài đặt camera online

299.000 đ
400.000 đ
  • Thời lượng: 12 giờ
  • Giáo trình: 2
  • Chứng chỉ MSO
  • Chứng chỉ MSO
  • Cấp chứng nhận hoàn thành